اشتراک

پلن برنزی

سی روز اشتراک رایگان
هزار تومان 49
  • دارای پشتیبانی
  • دانلود 10 فایل در 30 روز
  • دسترسی به تمام فایل ها

پلن نقره ای

شصت روز اشتراک رایگان
هزارتومان 99
  • دارای پشتیبانی
  • دانلود روزانه 10 فایل در 60 روز
  • دسترسی به تمام فایل ها

پلن طلایی

نود روز اشتراک رایگان
هزارتومان 149
  • دارای پشتیبانی
  • دانلود روزانه 15 فایل در 90 روز
  • دسترسی به تمام فایل ها